Proiecte

În conformitate cu art. 136, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni.”
Totodată, art. 247, alin. (1) din aceeași Ordonanță spune că Cetățenii pot propune consiliilor locale și consiliilor județene pe a căror rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri.”