Ședința Consiliului Local din 16 decembrie 2020

Informații generale

Data: 16 decembrie 2020
Ora: 18:00
Locația: Sala de ședințe a Consiliului Local Maieru
Nr. consilieri prezenți:

Ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație și prețurile de pornire la licitație pentru loturile de lemn fasonat din depozit.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Maieru pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, pentru implementarea proiectului „Extindere rețea canalizare în comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud” com. Maieru, jud. Bistrița-Năsăud.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN, pentru implementarea proiectului „Drumuri forestiere, Comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud, etapa a II-a” com. Maieru, jud. Bistrița-Năsăud.

5. Proiect de hotărâre privind aderarea U.A.T. comuna Maieru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.

În cadrul documentației primite de consilierii locali există un al șaselea proiect, care nu a fost cuprins pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de HCL nr. 94 din 14 decembrie 2020 privind aprobarea tipului de licitație și prețurile de pornire la locitație pentru loturile de lemn fasonat din depozit.

Probabil ați observat că denumirea este identică cu proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi de mai sus, însă diferența constă în faptul că prin Proiectul nr. 89 se stabilesc prețurile pentru speciile paltin de munte și molid, pe când prin Proiectul nr. 94 se stabilesc prețurile pentru specia fag.

Pe scurt

Pentru a înțelege modul în care s-a desfășurat ședința, trebuie să știți câteva aspecte.

În primul rând, anterior ședinței am pregătit unele amendamente la proiectele de hotărâre de mai sus. Aceste amendamente ar fi avut rolul de a corecta sau completa anumite articole sau pasaje din proiectele de hotărâri. Cele mai importante amendamente au vizat anumite legi sau alte acte normative care au fost scrise în mod eronat.

În al doilea rând, pentru a putea prezenta aceste amendamente, am prezentat dlui președinte de ședință o solicitare în care menționam prevederile legale care mi-ar fi oferit dreptul de a prezenta acele amendamente. Dânsul mi-a comunicat faptul că va supune la vot cererea mea la începutul ședinței. Conform art. 9 din Legea nr. 52/2003, dânsul nu era obligat să facă acest lucru, putând să îmi ofere direct posibilitatea de a lua cuvântul.

Modul în care s-a desfășurat ședința îl puteți vedea din procesul-verbal al ședinței. Ce s-a omis din acest proces verbal sunt următoarele aspecte:

– În urma deschiderii ședinței și aprobării ordinii de zi, dl președinte de ședință Vasile Deac a adus în atenția consilierilor cererea depusă de mine. Din păcate, dânsul nu a citit tot textul solicitării, fiind omise pasajele în care prezentam prevederile legale care mi-ar fi oferit dreptul de a lua cuvântul, precum și prevederea care menționa că dânsul avea dreptul de a-mi oferi cuvântul direct, fără aprobarea CL.

– După citirea parțială a cererii, a luat cuvântul dl consilier Ioan Candale, care a menționat faptul că nimeni, nici măcar prefectul, nu are dreptul să ia cuvântul în ședințele consiliului local. Dl Candale nu a avut dreptate, întrucât art. 138 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 prevede explicit dreptul prefectului, precum și a altor persoane, de a lua cuvântul în cadrul ședințelor CL. Dl Candale a mai menționat faptul că luarea cuvântului de către mine ar presupune existența unui al 16-lea consilier.

– Dl consilier Nicu Cîrdan a intervenit, subliniind faptul că luarea cuvântului de către mine nu presupune existența unui al 16-lea consilier, întrucât eu nu am drept de vot asupra proiectelor de hotărâri.

– După alte câteva intervenții mai puțin relevante, dl Vasile Deac a decis trecerea la primul punct de pe ordinea de zi, fără a mai supune la vot cererea mea.

Țin să vă reamintesc faptul că unele dintre amendamente se refereau la acte normative înscrise greșit în proiectele de hotărâri. Inițiativa mea ar fi ajutat la corectarea acestor erori, înainte de aprobarea lor în forma greșită și transmiterea hotărârilor către Instituția Prefectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *